miercuri, 29 octombrie 2014

Ce înțelegem prin protocol, etichetă, bune maniere

Ce înțelegem prin protocol? Ce înțelegem prin etichetă? Ce cuprinde codul bunelor maniere?
Dacă ne uităm în dicționar găsim următoarele definiții:
PROTOCÓL = Totalitatea formelor și a practicilor de ceremonial care se aplică la festivități oficiale în relațiile diplomatice; serviciu însărcinat cu organizarea oficială a ceremonialului. Reguli (de conduită) care trebuie respectate în societate.
ETICHÉTĂ - Norme de comportare riguros stabilite la curțile
monarhilor, în relațiile diplomatice; reguli convenționale de comportare (politicoasă), folosite în viața de toate zilele.
MANIÉRĂ, maniere, Fel de a se purta în societate; comportare, ținută.  Codul manierelor elegante = ansamblu de reguli privitoare la buna purtare în societate.  Politețe, amabilitate; bună-cuviință.

În viață ne întâlnim cu diverse situații cum sunt: organizarea unui eveniment de familie, de exemplu o nuntă sau botez, organizarea unui eveniment festiv sau a unei întâlniri de afaceri la locul de muncă, participarea la evenimente oficiale etc., situații unde trebuie respectate anumite reguli sau norme specifice.
Vorbind despre protocol, așa cum spune și definiția, va trebui să reținem că ceremonialul creează cadrul de desfășurare a evenimentului respectiv, iar protocolul stabilește regulile conform cărora ceremonialul se desfășoară, înțelegând printre altele și stabilirea ordinii cronologice a etapelor desfășurării evenimentului (programul), organizarea locației în care se va desfășura evenimentul, stabilirea felului de ținută necesară participanților la eveniment. În tot ceea ce cuprinde ceremonialul respectiv, protocolul va oferi fiecărui participant importanța pe care acesta o are în cadrul evenimentului și toate prerogativele, privilegiile și imunitățile la care acesta are dreptul.
Protocolul este cel care determină regulile prin care se determină ordinea de precădere între parteneri și se manifestă prin mijloace de comunicare, verbale și non-verbale – constând din gesturi, atitudini, așezare/ poziționare în spațiu, expresii / formule de adresare, toate având ca scop evidențierea și păstrarea ierarhiei sociale la evenimentul respectiv.


Va urma...pe 1 noiembrie 2014

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu